Петък, 13 Май 2011 15:59
Оценете статията
(2 оценки)

Какво представлява енергийната интервенция?

Съвременните енергийни терапии често действат удиви-
телно бързо и ефективно. Само ако са налице множество пов-
тарящи се травми и за да сме точни, говорим за стотици, а по-
някога и хиляди прекъснати енергийни пътища, лечението с
методите на енергийната психология изисква значително време
и постоянство. Дори и в тези случаи подобна терапия има по-
голям шанс за успех, отколкото ако само говорим за травмата.
Комбинацията от двата подхода - традиционна психотерапия и
стимулиране на меридианите с ТЕС, дава изключително силни
резултати. Така биха могли да се преодолеят всички енергийни
блокажи и да се постигне излекуване на всички нива.

 

Техниката за емоционална свобода е и доста проста за ус-
вояване. На пръв поглед, поне при изпълнение на кратката щ
версия, която най-често се практикува днес, не се изисква нищо
повече от повтаряне на определени утвърждения и потупване с
пръсти върху определени точки и места по тялото. Това е всичко
в основни линии. Потупване и повтаряне на изречения.

Целият този процес отнема само няколко минути, ако проб-
лемът е еднопластов, каквито често са повечето проблеми. Дори
да си имаме работа с множество аспекти на един и същ проблем
и трябва да обърнем внимание на всеки от тях поотделно, пак ще
ни отнеме несравнимо по-малко време в сравнение с всяка друга
традиционна терапия. По отношение на бързината и ефектив-
ността си тази техника е истински терапевтичен пробив.

Невероятно бързият ефект се дължи на това, че отстраня-
ването на блокажа от „запушения“ енергиен канал е като пус-
кането на електричеството в една офис сграда от централното
табло - всички лампи светват едновременно и за части от секун-
дата. Не е никак необичайно фобии, измъчвали един човек цял
живот, да изчезват само след една-единствена сесия на ТЕС или
след няколко терапии, когато фобията се дължи на серия от бло-
кажи. Ако в енергийната система са настъпили множество ув-
реждания в резултат на повече травми, се налага да се извърши
по-продължителна серия на лечение до пълното преодоляване
на проблема. В много редки случаи при поредица от тежки трав-
ми пораженията не могат да бъдат напълно излекувани дори и с
този метод. Дори и тогава обаче ТЕС помага, тъй като облекча-
ва страданията до известна степен. Често техниката проработва
там, където нищо друго не е успяло.

Източник: "Овладей силата на ТЕС" - П.Карингтън

Последна редакция Събота, 14 Май 2011 13:15
Todor Shopov

Последни статии от Todor Shopov

Сродни статии (по етикет)

Обратно горе