Петък, 13 Май 2011 15:48
Оценете статията
(2 оценки)

В какво се изразява въздействието върху точките?

Техниките за стимулиране на меридианите могат да бъдат
прилагани самостоятелно или под надзора на обучен в метода
терапевт с цел да ви помогнат да се освободите от негативни
емоционални модели. Ако трябва да опишем основните въз-
можности на тази техника с едно изречение, ще повторим обяс-
нението за действието на акупунктурата: „Всички отрицателни
емоции са в резултат на нарушения в енергийната система на
организма“.

Означава ли това, че ако един десеттонен самосвал ни удари с все сила на улицата и ни нанесе сериозни наранявания, шок и ужас, получената емоционалната травма се дължи само на реакция на нашата нарушена енергийна система и няма нищо общо с външното въздействие от самия удар?

Не, разбира се! Физическото нараняване, причинено от ка-
миона, ще бъде съвсем реално, а произтичащият от него емоцио-
нален шок - напълно нормален. Това, което знаем сега и което не
ни беше известно преди, обаче е, че в описаната ситуация дейст-
ва нещо, което психолозите наричат промеждутъчна промен-
лива. Този особен вид „посредник“, изглежда, работи за част от
милисекундата между физическото въздействие и последващия
емоционален и/или телесен отговор. Ето защо е толкова трудно,
а понякога и невъзможно за тялото и ума да се възстановят след
злополуката. Този посредник е незабавният (а в случая на удара
от камион и екстремен) пробив в енергийната система на тялото
в резултат от удара.

При атака срещу нашата физическа или емоционална ця-
лост независимо дали атаката е физическа, вербална или след-
ствие от собствените ни страхове и негативен вътрешен диалог,
веднага се активират СТОП бутони, което може да причини
масивен пробив в енергийната ни система и дори да доведе до
енергиен хаос. Именно този срив, придружен от внезапно бло-
киране на нормалните енергийни потоци в нас, прави възстано-
вяването след травма толкова трудно, а понякога и невъзможно.
Обезпокоителният факт е, че докато този енергиен блокаж не
се отстрани и здравословният баланс на енергията в тялото не
се възстанови, няма как да стане пълно и трайно излекуване от
шока. Тялото и съзнанието продължават да реагират така, ся-
каш атаката срещу нас все още е налице.

Ето защо колкото и да говорим за една травма, колкото и
ясно да осъзнаваме какво точно се е случило с нас и защо (въ-
преки че без съмнение това осъзнаване със сигурност помага),
няма как да възстановим нормалното и безпрепятствено проти-
чане на енергията Чи в тялото ни, докато не третираме директно
енергийното нарушение. Без връщане на енергийната система
към състояние на равновесие не може да се постигне пълно из-
целение. Разговорите за проблема вероятно ще ни накарат да се почувстваме по-добре, но ако блокажът не е напълно премахнат от нашата енергийна система, много остатъчни смущения ще останат и дори незначително събитие е в състояние да ни върне към травматичните реакции.

Сега разбирате защо травматичните събития могат да но-
сят вреда и дори да осакатят човека в продължение на десетиле-
тия, след като реалната заплаха вече е отминала. Ефектът от тях
би могъл да се запази и за цял живот, ако енергийният проблем,
причинен от инцидента, не бъде отстранен. Ето защо, когато
енергийната система се манипулира директно, както е при сти-
мулиране на меридианите в Техниката за емоционална свобода,
се постига възстановяване на естествения енергиен поток, което
води до на пръв поглед чудотворно изцеление.

Източник: "Овладей силата на ТЕС" - П.Карингтън

Последна редакция Петък, 10 Юни 2011 17:37
Mastermind Team

Последни статии от Mastermind Team

Сродни статии (по етикет)

Обратно горе