Събота, 14 Май 2011 11:24
Оценете статията
(1 Оценка)

Дъновизъм

Всемирно бяло братство, Окултно учение на Всемирното бяло братство, Окултна школа на Всемирното бяло братство e учение и школа създадено от Петър Дънов в България през 1897 година. Първоначално се е наричало Синархическа верига, а от 1922 г. – Окултна школа Всемирно бяло братство. В разговорния език е най-известно като дъновизъм, но последователите на учението намират това название за неправилно.

Главни категории в учението на Всемирното бяло братство са: любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, схващани като атрибути на „историческия, космическия и мистичния Христос“. Основен космогоничен възглед в учението е т.нар. Велико всемирно братство. То се описва като организъм, съставен от еволюиралите човешки души („ложи на Великите посветени и техни ученици“) и деветте йерархии от свръхсетивни същества (ангели, архангели, начала, власти, сили, господства, престоли, херувими и серафими). Според Петър Дънов, върховен ръководител на Великото всемирно братство е Христос.

Различните аспекти на учението са изложени и развити в около 4000 проповеди на Учителя - Петър Дънов, говорени и стенографирани в периода 1914-1944 г. Публикувани са в няколко многотомни поредици: лекции пред Общ окултен клас, лекции пред Специален окултен клас, неделни беседи, съборни беседи, утринни слова и др.

Основни методи за духовна работа в Школата на Всемирното бяло братство са: духовни събрания, музикални упражнения, четене на Словото на Учителя - Петър Дънов, посрещане на изгрева на Слънцето, планински екскурзии, живот в братски общности, годишни събори и други. Специални методи са Завета на цветните лъчи на Светлината, Шестте гимнастически упражнения и Паневритмията. Всички методи се схващат като окултни практики за преживяване на Христос посредством целостта на човешкото същество и специално чрез неговото етерно тяло.

Главни символи на Окултната школа на Всемирното Бяло Братство са пентаграм в кръг и котва в равностранен триъгълник, а основни негови девизи са „В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа” и „Глава на Твоето Слово е истината”.

Последователи на Всемирното бяло братство в България юридически са регистрирали религиозна общност (Общество "Бяло братство" – България”), която се ръководи от Върховен братски съвет със седалище София.

Извън България съществуват и други духовни центрове, най-голям от които е френският център в Бонфен. Той е основан през 1953 г. от Михаил Иванов (1900-1986) – ученик на Петър Дънов, наричан от своите последователи Омраам Микаел Айванов.

Източник: http://bg.wikipedia.org

Mastermind Team

Последни статии от Mastermind Team

Обратно горе